Bảng Giá VIP LIKE

# Gói Giới hạn like Thời hạn Giá
1 TEST LIKE 30 30 ngày
2 VIP 1 50 30 ngày
3 Kien 100 30 ngày
4 Admin 1000 30 ngày

Bảng Giá VIP COMMENT

# Gói Giới hạn cmt Thời gian Giá
1 VIP CMT 5 30 ngày 50,000 đồng
2 Rosy Mai 10 30 ngày 500,000 đồng

Bảng Giá VIP BOT

# Gói Thời gian Mô tả Giá tiền
1 TEST BOT 30 ngày Tương tác tùy chỉnh. 50,000 đồng
2 VIP 30 ngày Tương tác tùy chỉnh. 250,000 đồng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ ADMIN

Web Designer


  • Edit me
  • Second item
  • Third item
BẢNG GIÁ - Auto Tương Tác 2018